Kategori Veiledninger

Veiledninger

Rikdom

Profeten sa:       Å være rik betyr ikke å eie mye, men å være tilfreds med det en har. Profeten...

Veiledninger

Faste

Profeten sa:       Den som faster i Ramadan med oppriktig tro og håp om å vinne lønn hos Gud, får...

Veiledninger

Barn

Profeten sa:       Hvert barn fødes naturlig til Islam. Det er foreldrene som gjør det til jøde, kristen...

Veiledninger

Rusmidler

Profeten sa:       Alt som gir rus, er forbudt. Folk sa:       Profeten forbannet dem som lager...

Veiledninger

Forord

Koranen sier: Spør dem som har kunnskap, dersom dere ikke vet. (16,43) Vi blir oppfordret til å spørre dem med kunnskap, om hva som er rett og galt. For Gud...

Veiledninger

Almisse

Profeten sa:       Gud godtar bare penger som er tjent på ærlig vis. Profeten sa:...

Veiledninger

Menn

Profeten sa:       Den har best tro som er gemyttlig og vennlig mot sin familie. Profeten sa:...

Veiledninger

Paradis

Profeten sa:       Selv med det minste hovmod kommer du ikke til Paradis. Men har du den minste tro, skal du unngå Ilden...

Veiledninger

Gud/ Allah

Profeten sa:       Min Herre har gitt disse påbud:       Vær Gud bevisst hjemme og ute...

Veiledninger

Jihad

Profeten sa:       Den fremste jihad er å snakke sant til en tyrannisk leder. Profeten sa:...